14 Tabellar

14.1 Program

14.1.1 Sendetid NRK radio 1933–
14.1.2 Sendetid i NRK tv 1959–
14.1.3 Nynorsk og bokmål i NRK-kanalar 1985–
14.1.4 Nynorsk, dialekt og bokmål i NRK radio og tv 1972–
14.1.5 Nynorsk, bokmål og dialekt i P4 2005–
14.1.6 Teksting i NRK tv etter språk 2010–

 

14.2 Medarbeidarar

14.2.1 Programmedarbeidarar i NRK etter språk 1965–2003
14.2.2 Medarbeidarar distriktskontor NRK etter språk 1988–2003
14.2.3 Programmedarbeidarar i NRK Riks etter språk 2003
14.2.4 Bruk av nynorsk og dialekt hos redaksjonelle medarbeidarar i NRK 2009
14.2.5 Språk privat hos redaksjonelle medarbeidarar i NRK 2009
14.2.6 Talemål hos NRK-medarbeidarar 2012

 

14.3 Utdanning

14.3.1 Praktikantar frå NRK Nynorsk mediesenter 2004–

 

14.9 Historisk statistikk

14.9.1 Nynorsk i NRK radio etter programtype 1956–1971
14.9.2 Nynorsk i NRK radio etter programtype 1972–1984
14.9.3 Nynorsk og dialekt i verbalprogram etter NRK-kanal 1985–2004
14.9.4 Sendetid etter kanal og språk i NRK 1992–2004
14.9.5 Språk i riksradiokanalane 1993
14.9.6 Språk i tv-program etter kringkastar 1996
14.9.7 Språk i program frå tv-stasjonar 1996
14.9.8 Nynorsk tekst eller tale i tv-program 1996
14.9.9 Språk i teksting av tv-program i NRK 1996
14.9.10 Språk i nyheitssendingar i fjernsyn 1997

 

Tabellar i Språkfakta 2015

1  Verda
2  Europa og Norden
3  Noreg
4  Demografi og geografi
5  Haldningar og meiningar
6  Folkerøystingar og val
7  Individuell språkbruk
8  Barnehage og grunnskule
9  Vidaregåande skule
10  Høgare utdanning
11  Offentleg forvaltning
12  Næringsliv
13  Digitale medium
14  Radio og fjernsyn
15  Presse
16  Bøker
17  Kyrkje og religion
18  Kunst
19  Språk- og kultur