16 Tabellar

16.1 Utgivingar

16.1.1 Bøker utgitt i Noreg etter språk 1800–
16.1.2 Bøker utgitt i Noreg etter språk og år 1990–
16.1.3 Omsetjingar til nynorsk og bokmål etter originalspråk 1979–2014
16.1.4 Originalverk og omsette bøker utgitt i Noreg etter år 2000–

 

16.2 Prisar

16.2.1 Vinnarar litteraturprisar etter språk og sjanger 1934–
16.2.2 Brageprisen etter språk og sjanger 1992–

 

16.3 Sjanger og emne

16.3.1 Bøker på nynorsk eller bokmål etter år, emne og sjanger 1946–1955
16.3.2 Bøker etter språk og sjanger 1956–
16.3.3 Bøker på nynorsk og bokmål etter sjanger 1966–1996
16.3.4 Skjønnlitterære bøker på nynorsk etter sjanger 1966–1996
16.3.5 Bøker og småtrykk etter språk og emne 1993
16.3.6 Bøker og småtrykk etter språk og emne 1994–1998
16.3.7 Bøker og småtrykk etter språk og emne 1998
16.3.8 Bøker og småtrykk etter språk og emne 1999–2003
16.3.9 Bøker og småtrykk etter språk og emne 2003
16.3.10 Bøker og småtrykk etter språk og emne 2010–2014

 

16.4 Skjønnlitteratur

16.4.1 Skjønnlitterære debutantar på nynorsk og dialekt etter sjanger 1843–2014
16.4.2 Skjønnlitterære debutantar på dialekt 1843–2014
16.4.3 Skjønnlitterære debutantar på nynorsk og dialekt etter kjønn 1843–2014
16.4.4 Skjønnlitterære debutantar på nynorsk og dialekt etter forlag 1843–2014
16.4.5 Dei største forlaga for nynorske debutantar 1843–1914
16.4.6 Nynorske debutantar etter tiår og forlag 1901–2010
16.4.7 Skjønnlitterære bøker etter språk 1918–1958

 

16.5 Sakprosa

16.5.1 Sakprosaskrifter på nynorsk etter Deweys system 1900–1999
16.5.2 Sakprosaskrifter på nynorsk etter sjanger 1900–1999
16.5.3 Sakprosabøker for vaksne etter emne og språk 1956–1985
16.5.4 Sakprosabøker for vaksne etter emne og språk 1986–2008

 

16.6 Barne- og ungdomslitteratur

16.6.1 Sakprosabøker for born etter emne og språk 1956–1985
16.6.2 Sakprosabøker for born etter emne og språk 1986–2008
16.6.3 Barne- og ungdomsbøker etter språk 2010–

 

16.7 Forlag og bokklubb

16.7.1 Det Norske Samlaget 1868–
16.7.2 Bøker på nynorsk etter forlag og sjanger 1971–1995
16.7.3 Bøker på nynorsk etter forlag 1971–1995
16.7.4 Det Norske Samlagets del av nynorsk bokutgiving 1975–
16.7.5 Hovudbøker i Bokklubben Nye Bøker etter språk 1976–2012
16.7.6 Bøker frå Forlaget Skald og Selja Forlag 1993–

 

16.8 Støtteordningar

16.8.1 Tilskot frå Norsk kulturfond 1965–
16.8.2 Boktitlar i innkjøpsordningar etter språk og sjanger 1965–2008
16.8.3 Boktitlar i innkjøpsordningar etter språk og sjanger 2012–
16.8.4 Støtte frå innkjøpsordningane etter sjanger og språk 2000–2008
16.8.5 Støtte frå innkjøpsordningane etter sjanger og språk 2000
16.8.6 Støtte for innkjøpsordningane etter sjanger og språk 2004
16.8.7 Støtte frå innkjøpsordningane etter sjanger og språk 2008
16.8.8 Støtte frå innkjøpsordningane etter sjanger og språk 2012
16.8.9 Innkjøpsordning sakprosa etter språk 2005–

 

16.9 Sal og lån

16.9.1 Sal av Nynorsk ordliste 1938–
16.9.2 Kjøp og lån av bøker etter sjanger 2003–
16.9.3 Bøker i sal etter språk og utgivingsår 2015
16.9.4 Bøker i sal etter forlag og språk 2015
16.9.5 Bøker i sal etter sjanger og språk 2015
16.9.6 Norsk skjønnlitteratur for vaksne i sal etter sjanger 2015
16.9.7 Norsk skjønnlitteratur for born i sal etter sjanger 2015
16.9.8 Norsk sakprosa for vaksne i sal ar etter emne og språk 2015
16.9.9 Lærebøker for høgare utdanning i sal etter fag og språk 2015

 

16.19 Historisk statistikk

16.19.1 Bøker på nynorsk etter utgivar 1860–1902
16.19.2 Nye titlar og utgåver frå ein del nynorskforlag 1886–1992
16.19.3 Bøker frå Norsk Barneblad 1887–1988
16.19.4 Utgivingar frå Noregs Boklag 1922–1984
16.19.5 Sentrale forfattarar på Noregs Boklag 1922–1984
16.19.6 Forfattarar på Noregs Boklag etter sjanger og kjønn 1922–1984
16.19.7 Nynorske bestseljarbøker på allmennmarknaden 1956–1997
16.19.8 Bøker frå organiserte forlag etter sjanger og språk 1975–1996
16.19.9 Bøker frå organiserte forlag etter sjanger, emne og språk 1975–1979
16.19.10 Bøker frå organiserte forlag etter sjanger, emne og språk 1982–1986
16.19.11 Bøker frå organiserte forlag etter sjanger, emne og språk 1987–1996
16.19.12 Bøker frå organiserte forlag etter sjanger, språk og emne 2002

 

Tabellar i Språkfakta 2015

1  Verda
2  Europa og Norden
3  Noreg
4  Demografi og geografi
5  Haldningar og meiningar
6  Folkerøystingar og val
7  Individuell språkbruk
8  Barnehage og grunnskule
9  Vidaregåande skule
10  Høgare utdanning
11  Offentleg forvaltning
12  Næringsliv
13  Digitale medium
14  Radio og fjernsyn
15  Presse
16  Bøker
17  Kyrkje og religion
18  Kunst
19  Språk- og kultur 

    Artikkellesar