1854 april-juni

April
1. Eftersyn af Regnskaber: Bh. 70-70. Fragang 62-80.
2. I det norske Theater: En Huusjomfru (Godt).
3. Begyndt Reenskrivning af Læsebog i G. N.
6. Gjennemseet en Afhandling af Asbjørnsen.
10. Med Aarflot og Grønningsæter paa Ljabroveien.
13. Avisopsats om de latinske Bogstaver.
15. Færdig dermed. Fortsat Læsebogen.
17. I Agers Kirke: Grimelund.
20. Efter et Ophold atter begyndt paa Læsebogen. Følg. Dag ligesaa. Ufør til Arbeide.
23. I Theatret: Den Tredje, Den unge Hovmesterinde, og Aprilsnarrene. Fremdeles syg.
25. Endnu syg, dog i Bedring.
26. I det norske Theater: Den lille Hyrdedreng, Jomfruen, og Et Vidunder. Friskere.
29. Læst Reineche Fuchs.
30. I Theatret: Kameratskabet. Meget frisk. 
 
Mai
1. Gjennemgaaet en Versebog af J. Vesæt.
3. Sluttet Læsebogen i Gammel Norsk og begyndte en systematisk Ordbog af de norske Verber.
6. Faaet en Ordsprogsamling fra Stjørdalen. Mindre frisk.
8. Færdig med Uddragningen af Verberne. Hos Grøndal med Læsebogen.
10. I det norske Theater: Tidens Strid. Ordning af Verberne.
12. Brev fra Ludvig [Daae] (Kjøbenhavn). Siden fra I. Mælsæt. Uddrag af de stjørdalske Ordsprog.
14. I Theatret: Drøm og Daad. Godt.
17, Med i et Følge til Krogsstøtten o. s. v. Siden paa Klingenberg, ude til Kl. 12.
19. I det norske Theater: [Hr.] Grylle, og En Morgen ved Eidsvold.
22. Læst en Anmeldelse af Holmboes Ordbog. Følg. Dag Korrektur paa første Ark af Læsebog i G. N.
24. Færdig med Ordningen af Verberne.
25. (Himmelfartsdag). I Agers Kirke: Jensen.
27. I Rotunden (Moskau, og Kosmorama). Siden i Liphards Menagerie (Løver og Aber). Optegnelser.
30. Læst Holbergs Biografie, af Welhaven. 31. Gjennemsyn af de islandske Ordsprog. 
 
Juni
1. Optegnelser til Efterspørgsel.
3. Læst Petersens Afhandling om Modersmaalet.
5. Paa Klingenberg. Fyrværkerie.
6. Gjennemsyn af de islandske Ordsprog.
9. Afsendt et Brev til Jon Aasen Følg. Dag talt med Student Vigfusson fra Island.
11. I Garnisonskirken: Welhaven. Brev fra Zetterqvist. Afsendt Brev til Ivar Mælsæt.
13. Tillæg til Ordsprogene. Længe sammen med Vigfusson.
17. Friskere efter et Anfald af Brystsyge. Vers til Læsebogen. Faaet Begyndelsen af kleinesKonversations Lex.
19. Paa Klingenberg, at see paa de engelske Beridere.
22. Ordnet Ord og Ordsprog af G. N.
23. Atter paa Klingenberg. Ildebefindende. Følg. Dag: Søbad.
26. Foreløbige Forberedelser til en Reise til Sætersdalen. Aftenen paa Klingenberg.
27. I Departementet og i Banken. Modtaget Stipendium.
29. Afreist med Dampskibet til Fredriksværn.
30. Fremkommen til Kristiansand. Sygelig. Kjøligt Veir og trangt paa Dampbaaden. 
 
-
 
Merknader Reidar Djupedal:
- Andreas Grimelund (1812-96), prest, seinare biskop.
- «Reineke Fuchs», ved D. W. Soltau, Berlin 1852 (436).
- Ordsprog-samling] frå Olav Bjørgum.
- J. S. Welhaven: «Om Ludvig Holberg», Chra. 1854 (1572).
- N. M. Petersen: «Bemærkninger om Modersmaalet», Kbh. 1853.
- Johan Andreas Welhaven (1825-93), c. th. 1851, lærar i Oslo, seinare prest. Bror til J. S. Welhaven.
- «Kleineres Brockhaus'sches Conversations-Lexikon für den Handgebrauch», 1-4, Lpz. 1854-56.
 

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker. Ved Reidar Djupedal. Band III. Oslo, Samlaget 1960. Merknadene til Djupedal er publiserte med løyve frå familien. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2009