1852 april-juni

April
1. Hos Ludvig laant Bloms Reiser i Nordland. Ikke frisk. Status Bh. 186-96. Udg. 29-72. Udlaan 37-72.
3. Til Munch med Oversættelsen af den finlandske Vise.
5. Paa Bibliotheket laant: Det norske Videnskabsselskabs Skrifter, Nye Samling, to Bind; og Selskabets Skrifter i det 19. Aarhundrede.
6. Optegnelser af Vid.S. Skrifter. Faaet Brev fra Landstad, ang. de tellemarkiske Viser.
7. Hos Lange. Laant Schnabels Beskrivelseover Hardanger. Hos Udvig faaet Krafts Norges Beskrivelse.
8. Paa Passionskoncerten. Frøken Blom.
11. (Paaskedag). I Kirken: Arup. Læst meget.
13. Besøg af Lindemann og Anders Vang. Skrevet Fortællingen "Han Nils Præst" til Folkevennen.
16. Skrevet til Landstad om Viserne og min Reiseplan. Subskriberet paa Folkevennen. Inde hos Winther.
18. I Theatret: Emigranten og hans Datter. Ildebefindende.
19. Paa Bibl. laant Gjellebøls Beskrivelseover Høland, samt 1. og 4. Aargang af Budstikken. Flyttet til et andet Værelse.
21. Hos Lange, laant Budstikken, 1. Række (i 5. Bind). Følgende Dag Besøg af Lange med Underretning om et Par gamle Viser.
24. Forsøgt paa en Anmeldelse af Folkevennen. Bugges Iliade.
25. I Theatret: Embedsiver (el. Hr. og Fru Møller); og Skatten. Morsomme Stykker.
26. Skrevet Brev til Hans Velle, og til Maurits Aarflot.
27. I Departementet for at tale med Riddervold om de tellemarkiske Viser.
28. Faaet Bugges Oversættelse af Iliadens første tre Bøger. Ildebefindende.
30. Faaet Hammers Huusholdnings-Kalender, samt hans Fauna og Mohrs IslandskeNaturhistorie.
 
Mai
1. Besøg af Brandt med Anmodning om et Par Texter til "Folkelivsbilleder". Optegnelser af Budstikken. Udkast til en Anmeldelse af Folkevennen.
3. Paa Bibliotheket laant: Leems Beskrivelseover Finmarkens Lapper og Arentz' Beskrivelseover Stavanger Amt. Hos Lange. Danmarks og Norges frugtbareHerlighed.
6. Faaet 4. Hefte af Munchs NorgesHistorie. Neslands Kirke af Landstad. Hos Bødker.
8. Optegnelser af Leems Beskrivelse m. m.
10. Begyndt Reenskrivning af Anmeldelsen af Folkevennen.
13. I Theatret: Haakon Jarl. Paa Bibliotheket
15. Brev fra Jon Aasen. Hos Hartmann kjøbt Topografisk-statistiske Samlinger, 4 Dele.
17. Paa Bibliotheket seet paa endeel Manuskripter.
19. Besøg af Lange. Optegnelseraf "Festarølet" og "Gravarølet".
21. Færdig med Anmeldelsen af Folkevennen.
24. Paa Bibliotheket laant: Pontoppidans Glossarium. G-Griller.
27. Tilbageleveret Pontoppidans Glossarium. Gjort smaa Ordsamlinger til Efterspørgsel paa Landet.
28. Besøg af Kofod og faaet hans Udtog af Grammatiken. Meget sløv efter en søvnløs Nat. G-Griller. Kjøbt (svenske) Anekdoter for 1852, og Illustrerade Anekdoter.
30. (Pintsedag). I Kirken: Lieung.
31. Skrevet Brev til Ludvig [Daae], hvori adskillige hemmelige Tanker. Ikke rigtig frisk.
 
Juni
1. Forberedelser til en Reise til Hallingdal. Besøg hos Unger og hos Udvig. KjøbtAbelsteds Reiseruter. Følg. Dag i Banken. Hos Kyhn. Hos Unger og O. Vig indlagt nogle Manuskripter.
3. Korrektur paa Anmeldelsen. KjøbtMunchs Norges-Kort.
5. Udsat Reisen. Korrektur paa andet Ark. Optegnelser til Efterspørgsel. Kjøbt "Ny Wisbok".
7. I Theatret: Den nye Barselsstue; og Naar Kjærlighed kjølnes; desuden Dands af Jomfruerne Price. Morsom Aften.
8. Afreist fra Kristiania til Steen paa Ringerige (Hungerholt). Stille Veir og Varme. Narret med Skyds.
9. Fra Steen til Green. Svalere Veir og lidt Regn. Minder: Slevigskogen. Folk holdt endnu paa med Pløining.
10. Til Gulsvig. Storm, Regn og slemme Veie. Minder: Ringnæsskogen med Breidvig, hvor "Visegjenta" er.
12. Til Næs. Talt med Tandberg. Følgende Dag i Kirken: Berner. Talt med Klokkeren og fl. Ondt i et Øie.
14. Til Torpe (i Aal). Vanskeligt at faae Skyds.
15. Til Sundre. Standset hos Lensmand Pleym. Sammen med SkriverGude, Lensmand Hammersbøen og fl. Besøg hos Klokker Iversen.
16. Tilfods til Næstegard [!] i Hoel, at besøge Tord Villand. Besøg hos Hammersbøen.
17. og 18. Paa Næstegaard. Lidt sygelig i Maven. Tørt og stenet Land. Bygder paa Aaserne. Udsigt til Hallingskarvet.
19. Afreist fra Ho[e]l til Sundre. Regnveir.
20. I Aals Kirke. Aftenen hos Præsten Kjelstrup. Vakkre Dragter. Pannelin og Hette; hvide Skjorteærmer. Enkelte hvide og røde Trøier.
21. Besøg hos Nils Guldmundrud. Eftermiddag afreist fra Sundre til Torpe (1) og Roo i Goel (1 3/4). Bløde Veie og store Regnskurer. Minder: Rotnem (vakker Gaard), Heimsil, Goelsbakkerne, høit Land. Fremkommen Klokken 11.
22. Fra Roo til Bjøberg (4 1/2). Regn og Søle. Vakkert Land ved Hemsedalskirken og Tuv; ellers audsligt. Lauvdøla. Mørkedalen, med mange Sætrer. Bruun og Kildal.
23. Fra Bjøberg til Leirdalsøren (5 1/4). Urolig Nat. Bedre Veir. Minder: Eltrevatn. Fjellstova. Smaagaldarne. Borgund Kirke. Vindhelleren. Husarne. Sant Ola Klæmen. Selteaasen. Sognefossen. Ljosna. Bøafossen. Tynjarne.
24. Paa Leirdalsøren. Hos Ingebrikt Kristofson.
25. Fra Øren til Gudvangen (4 3/4). Stille Veir og stærk Varme. Minder: Uddlandsfjord og Nærøfjord; bratte Fjeld og høie Fosser. Horten (Fjeldgaard). Skomakarnuten og Kl/`y/vi (hvorom findes Sagn). Bakka. Kilfossen.
26. Til Vossevangen (4). Nærødalen; mange Fosser i Brunerne, Jordalsnjuken. Stal[h]eimsberget, imellem to Fosser. Vossestranden. Opheim. Vinja.
28. Paa Vangen. Aftenen i Præstegaarden hos PræstenDaae og Kapt. Münster. Ogsaa i et Bryllup. Ellers talt med Hr. Sommer, Bergsliden, Lemme, Kronstad o. fl.
30. Ordnet endeel Optegnelser. Status: Udg. i Kv. 44-64. Bh. 142-20. Tilgh. 150 (Stip.), 100 (Bk.), m. m.
 
-
 
Merknader Reidar Djupedal
- G. P. Blom: «Bemærkninger paa en Reise i Nordlandene», Chra. 1830.
- Marcus Schnabel: «Beskrivelse over Hardanger», Kbh. 1789.
- Jens Kraft: «Beskrivelse over Kongeriget Norge», 6 bd., Chra. 1820-35 (743-48).
- Emigranten og hans Datter] av Jules Sandeau, sjå SS 1955, s. 146 f.
- Reier Gjellebøl: «Hølands Beskrivelse», Kbh. 1771.
- Nicolai Mohr: «Forsøg til en islandsk Naturhistorie», Kbh. 1786 (816).
- Knud Leem: «Beskrivelse», Kbh. 1767.
- Hans Arentz: «Stavanger Amt», bd. 1, Kbh. 1779.
- Arent Berntsen: «Danmarckis oc Norgis fructbar Herlighed», Kbh. 1650-56.
- M. B. Landstad: «Neslands Kirke», Fr.hald 1852 (1323).
- Job Chr. D. E. Bødker (1823-1909), frå Vanylven, adjunkt, seinare rektor.
- «Festarølet» og «Gravarølet»] etter Tord Knutson Villand, prenta ved Caspar Hansen i «Samlinger til det norske Folks Sprog og Historie», bd. 4-5 (sjå PL s. 70).
- «1852 års samling af svenska anekdoter», [utg. av I. G. Stenman].
- «Illustrerad Anekdotsamling», Sth. 1849.
- Reiseruter] «Ny Lomme-Reiseroute for 1851», Chra. 1851 (899), og seinare utg. som sidan er nemnde (900-03).
- P. A. Munch: «Kart over det sydlige Norge», Chra. 1845 (844,6).
- «Ny wisbok», Sth. 1851 (1423).
- Jomfruerne Price] Juliette, Amalie og Sophie Price, danske solodansarinner.
- «Visegjenta»] Kari Persdtr. Heie (1825-1913) frå Flå, som det er mykje tradisjon om (vekkings-taling), fekk i 1851 religiøse draumar m. m., seinare gift med Erlend K. Sønsteby, Sigdal.
- Klokkeren] Mikjel Olsen (f. 1809), frå Aurdal, lærar og klokkar i Nes frå 1839.
- Ulrich Chr. J. Pleym (1797-1872), lensmann i Ål 1826-72.
- Stein S. Hamarsbøen (1798-1871), lensmann i Hol 1823-71.
- Iversen] Helge Ivarson Bjella (1790-1866), klokkar i Ål 1811-66, lærar.
- Christian F. A. Kjelstrup (1803-67), spr. i Ål 1851-67.
- Nils Knutson Gudmundsrud (1803- 83), lærar, bonde og ordførar i Ål.
- Bruun] i kladden: «Provst Bruun», truleg Johan Lyder Brun (1802-65), 1832 spr. i Avaldsnes (1835 prost), 1848 spr. i Norderhov.
- Kildal] i kladden kalla: «Prokurator», truleg Michael Heggelund Kildal (1812-84), frå Borgund, Snm., prokurator, seinare sorenskrivar.
- Ingebrigt Kristofson (Kristoferson) Øyra (f. 1824), postførar og handelsmann på Lærdalsøyri.
- Hans H. H. Daae (1817-84), 1845-56 pers. kap. på Voss.
- Münster] i ms. står Mönster, truleg Frederik J. Münster (1813-85), militærkaptein, seinare oberstløytnant.
- Lars Bergeson Bergslien, far til Knut og Brynjulf Bergslien.
 

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker. Ved Reidar Djupedal. Band III. Oslo, Samlaget 1960. Merknadene til Djupedal er publiserte med løyve frå familien. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2009