Prisliste lag og organisasjonar

Prisliste for ideelle lag og organisasjonar
Gjeld frå 1. januar 2016
Prisane inkluderer bruk av teknisk utstyr.
 
 
 
 
Omvising for grupper på minst 15 personar
Gruppe med omvising, pr. person      
60
Tillegg for omvising utanom opningstid, pr. person
25
Grupper med mindre enn 15 personar
Individuell avtale
 
 
 
 
Leige av lokale
 
 
 
 
  
Kafeen
Salen
I opningstida     
  
1500
Utanom opningstid
 
800
2000
 
 
 
 
Arrangement i Salen med billettinntekter
Øving, pr. gong 
 
 
500
Arrangement
 
 
1800 + 10 % av brutto billettinntekter
 
 
 
 
Tillegg
 
Leige utanom opningstid pr. time ut over 3 timar  
350  
Teknikar pr. time for betening av lys- og lydanlegg
400

Pakkepris og spesialavtale

Vi tilbyr pakkepris for lokale og mat etter ønske, ut frå val av meny og tal på deltakarar.
Individuell avtale kan gjerast om spesialprogram, utøvarar, foredragshaldar m.m. På førespurnad gir Nynorsk kultursentrum gjerne tilbod på årsavtalar og andre langtidsavtalar.

Ta kontakt med tunvert Ingrid Opedal (tlf 70 04 75 85) eller kaféleiar Milan Ilic (70 04 75 84) for nærare opplysningar og pristilbod.

Artikkellesar