1868 oktober-desember

Oktober
1. Inde paa Landbrugs-Udstillingen og Maskine-Udstillingen (Fribillet).
2. Atter paa Udstillingen. Besøg af Joh. Aarflot.
3. Færdig med 95. Hefte (til Seglskot). Vakkert Veir.
4. Aften paa Udstillingen. Tale af Schweigaard. Et Fakkeltog til Slottet. Stadig Regn.
5. Mørkt Veir.
6. Storthinget aabnet. Ikke faaet seet noget. Mange Besøg.
7. Thingmands-Listen.
8. Vakkert Veir. Besøg af B. Aakre.
9. Naaet Side 2300 (med Ordet setja).
10. Færdig med 96. Hefte (til Sevjing).
11. Hos Karoles [Velle].
12. I Folketheatret (svenske Elever): Et vildt Dyr; og En forelsket Kontorist; ogsaa Mandolinspil og Dands.
14. Hos Løken.
15. Mørkt Veir; svag i Øinene.
16. Til Karen 1 dl.
17. Færdig med 97. Hefte (til sjau). Blæk (udueligt).
18. I Kirken: Essendrup.
20. Vakkert Veir.
21. Snee og Søle. Frosset.
22. Søleføre. Kjøbt Lys.
23. Registertil Vid. Selsk. Forhandlinger. Langt Besøg af O. Sommer. Besøg af Hr. Vaalen.
24. Færdig med 98. Hefte (til skallutt).
25. Hos Ross.
26. Faaet de første No. af Dølen og betalt forud med 72 s. Besøg af Olafsen.
27. Inde hos Grønningsæter.
28. Klart og koldt. Klingenberg.
29. En Brevpresse 60.
30. Aften hos Joh. Aarflot.
31. Færdig med 99. Hefte (til skeiva). I Kirken (Kirkefest). Prædiken af Caspari. 
 
November
1.Hos Karoles [Velle].
2. Hos Unger, laant en Deel af Schmellers Ordbog.
3. Faaet Keysers Afhandl. (3. H.) 50. Dansk Folkevisebog 24. Bundt Penner 30.
4. Megen Tidsspilde.
6. I et Møde hos E. Nielsen. Faaet "Katekisma fra Grieg.
7. Færdig med 100. Hefte (til skjekkja) og naaet Side 2400. Papir 18, Blæk (udueligt) 4, Lys 21.
8. Kulde. Hos Ross.
9. Frosset meget.
11. Hos Unger. Klingenberg (Natalies Fyrværk).
13. Skrevet om "skjota". Besøg af O. Sommer.
14. Færdig med Heftet 101 (til Skjør). Faaet Vinjes Storegut (nyt Oplag).
15. Hos Ueland, adskillige Oplysninger.
16. Hos Vaalen, Oplysninger. Schillers Gedichte 24.
17. Brev fra Mauland.
19. Hos Ludvig [Daae].
20. Stærk Kulde.
21. Færdig med Heftet 102 (til skrevstor). Blæk af Leonhards (ogsaa udueligt): 12, Lys 21.
22. Slud og Regn. Syg af Forkjølelse. Læst Bergens Lærermødes Forhandlinger.
23. Ondt i Halsen. Mørkt Veir.
24. Bedre.
25. Ikke tilpas.
26. Inde hos Sæter.
27. Et Møde hos Berner. Forhindringer. Kun skrevet to Sider.
28. Fremdeles mørkt Veir. Ikke færdig med Heftet.
29. Inde hos Olafsen og Nielsen, lidet udrettet.
30. Færdig med Heftet 103 (til Skur, f.). Inde hos Aga og Riisnæs. Maaneden noget mild. Liden eller ingen Snee. 
 
December
1.Hos Unger. Et Øieblik inde paa Klingenberg.
2. Kun liden Udretning.
3. Lys 21.
4. Mørkt og taaget. Hos Augustinussen.
6. Hos Ross.
7. Færdig med "sk". Woort's Dichtungen 64. Christmas Carol 18.
8. Nogen Kulde.
9. Færdig med Heftet 104 (til Slark). Stærkere Kulde.
10. Naaet Side 2500 (ved slaa).
11. Mørkt Veir. Atter hos Aga.
13. Klingenberg: Seemann's Trolling.
14. Hos Unger, laant Motherby's skotske Glossar.
15. Hos Løken.
16. Regn og Mørke. En Flaske Aqv.
17. Hos Bennett: Cassels Almanack 1868. Atter hos Vaalen.
18. Mørkt Veir. Hos Olai Vig.
19. Færdig med Heftet 105 (til sloka). Lysere.
20. Krohns Bog "Fraa Vestlandet". Inde hos Ross.
22. Holmboe's Bibelske Realordbog: 1 dl, 84.
23. Færdig med "sl" i Ordbogen.
24. Sluttet med Ordet "smakka". Kjøbt Halsplagg. Liden Kulde og næsten sneeløst.
25. I Kirken: Essendrup. Læst i Holmboes Bibel-Ordbog m. m. Hos Karoles [Velle].
26. Kulde.
27. Flere Besøg. Inde hos Løken og Aarflot. Læst Dickens: Christmas Carol. Sneedrev.
28. Dagbogs-Optegnelser. Faaet Fayes Karl XII i Norge.
29. Ordning af Optegnelser. Snee og Rusk.
30. Lidet udrettet.
31. Brev til Jon Aasen. Atter længe hos Joh. Velle. Maaneden temmelig mild lige til Julen; siden Snee og nogen Kulde.  
 
-
 
Merknader Reidar Djupedal:
- «Det nye Elevtheaters Selskab» frå Sth. spela «Et vildt Dyr» («Un tigre du Bengale»); og «En Kontorist som er forelsket», av Aug. Säfström.
- John S. Vaalen (1818-94), bonde i Gausdal, stm.
- Carl P. Caspari (1814-92), professor i teologi.
- Joh. A. Schmeller: «Bayerisches Wörterbuch», 1-2, Stuttgart 1827-37.
- Dansk Folkevisebog] kanskje «Nyeste Folke-Visebog», Odense 1860.
- Fr. Schiller: «Gedichte», Stuttgart 1867 (1542).
- Lüder Woort: «Plattdeutsche Dichtungen», Bremen 1869 (1557).
- H. Seemann, svensk artist, gjesta Tivoli 1878.
- Robert Motberby: «Taschen-Wörterbuch des schottischen Dialekts», Königsberg 1826.
- Olai Vig (Wiig) (1802-87), frå Trøgstad, bonde på Båstad, stm.
- C. A. Holmboe: «Bibelsk Real-Ordbog», Chra. 1868 (1177).
- A. Faye: «Carl XII», Chra. 1868 (624).
 

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker. Ved Reidar Djupedal. Band III. Oslo, Samlaget 1960. Merknadene til Djupedal er publiserte med løyve frå familien. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2009