1869 april-juni

April
1.Lidt friskere. Besøg af Bentsen.
2. Endda Krim.
3. Færdig med Heftet 113 (til Stratt).
4. Bedre. Folketheatret (Svensker): Jernbäraren m. m.
5. Vakkert Veir.
6. Mange Knuder.
7. Friskere.
8. Kold Vind.
9. Med Karoles [Velle] i Logen.
10. Færdig med Heftet 114 (til Stygg).
11. Inde hos Ludvig [Daae].
12. Hos Aga.
13. Store Forhindringer. I Lagret paa Raadstuen i fem Timer. Siden i et Møde hos Berner.
14. Naaet op det forsømte.
15. Collett Norges Fugle 24.
16. Færdig med "st".
17. Færdig med Heftet 115 (til Sukka). Hos Aarflot.
18. Gaaet med Karoles [Velle]. Vakkert Veir.
19. Uro af Flytning i Huset.
20. Stort Hefte af Folkevennen.
21. For Skilling-Magasinet 1 dl.
22. Begyndt "sv". Postelins Pibe: 24.
23. (Bededag). Inde hos Liestøl.
24. Færdig med Heftet 116 (til sveipa). Tiende Hefte af Weigands Ordbog 64 s. Fra Malling Codex Frisianus (1), ubetalt.
26. Talt med Fritzner.
27. Varmt og vakkert Veir.
28. Besøg af Fritzner, siden af Unger.
29. Naaet Side 2800 (svinn).
30. Koldere Veir; Brev fra en M. Sørensen (Sandnæs). Aften hos Schulze; mange sammen. Maaneden mild med tidlig Varme. Løvspring begyndt. 
 
Mai
1.Færdig med Heftet 117 (til svæva). Ogsaa med "sv".
2. Inde hos Karoles [Velle]. Kold Vind.
4. Kulde. Klingenberg (Concert).
5. Mange Besøg. Travlhed.
6. (Himmelf.). I Kirken: Essendrup.
7. Brev fra Weinhold i Kiel.
8. Færdig med Heftet 118 (til søkja). Mildere Veir. Aften hos Aarflot.
9. Vakker Dag.
10. Inde hos Hansen.
11. Endelig færdig med S (Side 2840). Inde hos Augustinussen. Krohns og Jansons Indlæg, 12 s. Regn.
12. Ordning af Optegnelser. Hos E. Nielsen og hos Aga. Knivslibning.
13. Anmærkningertil S. Inde hos Vaalen. Til Vertinden 2 dl.
14. Ord til Efterspørgsel. Hos Ross.
15. Fortsat.
16. (Pintse). Læsning.
17. Meget Folk ude. Tørt og kjøligt Veir. Inde paa den nye "Café Royal", 6.
18. Besøg af Liestøl jun.
19. Ordsamlinger. Bad 12.
20. Ordning til T. Længe hos Ross.
21. Brev til Paulsen i Bergen.
22. Til Vertinden 12 dl (forhen 2). Optegn. til T. Aften hos Aarflot.
23. Talt med Blix.
24. Besøg af Daae og Kone.
25. Begyndt paa T. Til Oplysningsselskabet 1 dl.
26. Ordet "taka".
27. Nogen Kulde.
28. Inde hos Aga.
29. Færdig med Heftet 119 (til Tang). Kulde. Hæggen i fuld Blomst.
30. Klingenberg: Italienere.
31. Forgjæves Ærinder. Koldt.
 
Juni
1. Koldt Veir.
2. Megen Forhindring og seent Arbeide.
3. Besøg af Schulze. Staalpenne 8, Skaft 4, Baand 10.
4. Hos Enge.
5. Færdig med Heftet 120 (til Telefrost). Betalt paa Skattekontoret 11 dl, 22 s. Md. Petersen 1 dl. I Kunstforeningen (to Malerier), 4. Papir 16. Hos Aarflot.
6. Klingenberg: Ital. Concert. 24. Hos Ueland.
7. Indbinding af Nyhedsbladet 1 dl, 24.
8. Hos Nielsen fra Ndm.
10. Besøg af Schulze.
11. Naaet Side 2900 (ved Tidur). Travlhed med "til". KlingenbergTheater: Rigoletto 60. Apollosal.
12. Færdig med Heftet 121 (til "til").
13. Søgt Folk og ikke fundet.
14. Hos Augustinussen.
15. Studentermøde. Stads.
16. Regn.
17. Talt med Bjørge fra Furnæs. Hos Aarflot.
19. Færdig med Heftet 122 (til Tjorgang). Aften længe hos Sæter.
20. Hos Seim (Voss).
21. Faaet fra Säve: Folkspråket i Södertörn. (Unger.)
22. Besøg af Joh. Aarflot. Siden af Anders Velle og hans Søn.
23. For Bladet "Svein [Urædd]" 24 s. Blæk 4. Hos O. Andersen. Afsked med Maurits [Aarflot]. Mange Brisinger.
24. Vakker Jonsvoka. Aften hos Joh. Velle.
25. Besøg af A. Velle. Hos Ludvig [Daae].
26. Færdig med Hf. 123 (tilTorp).
28. Et Bad 12. Tilstoppet i Ørene. Mange Hindringer. Besøg af Jakob Halkjelsvig og fl. Faaet Sanders nye Ordbog.
29. Hos Dahl betalt Sanders Ordbog, 2 dl, 48; ligesaa Maurers Altnordisch 2 dl, 16, og et Hefte af Norske Magasin 60 (ialt 5 dl, 4 s.). Plaget af Ørestoppelse.
30. Faaet "Ymse Smaastykke". Afsked med Ludvig [Daae]. Et Søbad.
 
-
 
Merknader Reidar Djupedal:
- «Jernbäraren», sksp. av Aug. Blanche, og «Punkt for punkt», av Henri Murger, synt fram av «Det svenska Associations Teater-Sällskapet».
- R. Collett: «Norges Fugle», Chra. 1868 (1697).
- Knut Larson Liestøl (1809- 90), bonde i Åseral, stm.
- «Codex Frisianus», Chra. [1869-]71 (165).
- Kristofer M. Sørensen (1839-1901), frå Bolsøy, lærar i Sandnes, seinare i Oslo, spør i brev 28. april 1869 etter «Norske Plantenavne».
- H. Krohn og Kr. Janson: «To Indlæg», Bg. 1869 (583).
- Liestøl jun.] Lars Knutson Liestøl (1839-1912), lensmann i Bygland, stm., statsråd.
- L. Daae var gift med Anna Schavland (1836-1904).
- Italienere] eit ital. operaselskap der òg svenskar var med, bl. a. fru Beyerböck.
- Nils N. Enge (1816-86), frå Birkenes, lærar, klokkar, seinare lensmann i Sandar, stm.
- Ole Nilsen (1829-1912), lærar og klokkar i Tingvoll, seinare lensmann i Grimnes, stm.
- Bjørge fra Furnæs] truleg bonde Anders Bjørge.
- G. Upmark: «Folkspråket i Södertörn», Sth. 1869 (340).
- D. Sanders: «Handwörterbuch», Lpz. 1869 (414).
- «Ymse Smaastykke», Chra. 1869.
 

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker. Ved Reidar Djupedal. Band III. Oslo, Samlaget 1960. Merknadene til Djupedal er publiserte med løyve frå familien. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2009