1870 januar-mars

Januar
1.I TrefoldighedsKirke: Brun. Snjo og Krape.
2. Udlæst Thomas Saga. Et Panorama 12.
3. Optegninger for Aaret.
4. Klipning.
5. Optegninger af Thomas Saga. I Sparebanken (Bh. 1327-51). Bløyteveder.
6. Ord af Thomas Saga. Besøg af Unger. Et Bad.
7. Steffens Volkskalender 40.
8. Brev til Fuldmægtig Hjorth (om Navnet Ogne). Besøg af Prof Daa. I Sparebanken indsat 150 dl. Vinjes "nationale Stræv" 8.
9. I Trefoldigheds Kirke: Petersen.
10. Udkast til Beretning.
11. I Lagret i Bythinget.
12. Nyt Udkast.
13. Hos Damm med 3 Bøger.
14. En stiv Finger.
15. Nyt Udkast til Beretning.
16. Paa Universitetet seet en Buste af Bibl. Keyser. Hos Johannes [Velle].
17. Seet paa Maaneformørkelsen.
18. Nyt Udkast. Kulde. Talt med O. Sommer.
19. Reenskrivning.
20. Indleveret Aarsberetningen. Talt med Lehmann. Møde hos Berner i Torvgaden. Kulde.
21. Til Vertinden  15 dl.
22. Aften i Lag hos Berner.  
23. Inde hos Andersen. I det norske Theater: Näcken (Svensk Komedie), og Pantomimer (Volkersens Selskab).
24. Tiltagende Kulde. Hos K. Nielsen (Ord).
25. Begyndt Ordsamling for f. Aar.
26. Frosset meget.
27. Færdig med Ordsamlingen. Ude paa Isen. Faaet fra Säve: Sigurdsristningarna. Langt Besøg af Blix.
28. Udfyldning i Ordsamlingen.
30. Hos Sexe.
31. Indførelse i Ordregisteret. For Fotografie-Billeder 50 s. Mildere Veir; forhen længe jævn Kulde.   
 
Februar
1. Udfyldning i "Optegninger til Ordbogen".
2. Udfyldning i "Ord af prentede Skrifter" (De Fine &c.). Embret. Klingenberg: Concert.
3. Faaet: Norska Visor aat Folkehøgskular. Besøg af Blix.
4. Youngstorget: [!] Dyr (Ugler, Pindsvin &c.). En Oxe. En Elg (udstoppet). Sneefald.
5. Udfyldning i Registrene. Besøg af O. Sommer med fl. for at see Processionen ved Schweigaards Begravelse.
6. KristianiaTheater: De Unges Forbund. Kold Vind.
7. Vatsflog i Augom. Besøg af Blix.
8. Samling af Ord til Efterspørgsel. Meget Tiggerie. Skarp Kulde. Veik i Augom.
9. Vatsflog i Augom.
10. Langt Besøg af Blix (ang. Salmar). Lidet udrettet for Frost.
11. Paa Bibliotheket laant: Tilskueren paa Landet. Større Kulde. Tigger-Larsen for to Portrætter 36.
12. Illkjensla av Kulden (umkr. 15 Gr.). Litet orkat.
13. Inde hos Karoles [Velle].
14. Framleides sterk Kulde.
15. Litet mildare. Ordning af nyere tilkomne Ordsprog.
16. Norske Theater: Den ulykkelige Direktør (Pantomime). Det nordiske Retskrivningsmøde 24 s.
17. Ordning af Optegnelser. Løgleg Draum. Atter Kulde.
18. Paa Isen til Kongshavn.
19. Ordning af Ordsprog m. m. Samme Kulde.
20. Hos Ross.
21. Hos Unger.
22. Udfyldning i Ordregisteret af Gammel Norsk.
23. Stærk Kulde.
24. Besøg af Sander Raaen.
25. Færdig med Udfyldning i Optegnelseraf G. N.
26. Snjofall. Samtale med Sander [Raaen].
27. Hos Johannes [Velle].
28. Optegnelser. Klokkesongen m.m. Endelig mildt Veir. Maaneden forhen streng med stadig Kulde, undtagen i de første Dage. 
 
Marts
1. Paa Bibliotheket laant to Hefter (12,3 og 13,1) af Haupts Zeitschrift. Tøveir.
2. Ordning af Tillæg til Ordbogen. Kjøbt Pennekniv.
3. Begyndt paa Indførelsen af Tillæg. Besøg af Hr. Eng. Faaet fra Oldskriftselskabet: Mariu Saga (3) og Sverres Saga (1); betalt 1 dl. Fra Samlaget: Nokre Salmar (II).
4. Seint Arbeid.
5. Nokor Ørska.
6. Hos Ross. Vakkert Veir.
7. Hos Tormodsæter.
8. Paa Bibl. laant Kuhns Tidsskrift, 11. Bind.
9. Veik i Augom.
10. Omskrivning ved Ordet "atter".
11. Snjofall.
12. Besøg af Klæboe. Paa Isen til Kavringen. Til Johan Dahl for Norsk Magasin (2 H.): 1 dl.
13. Hos Karoles [Velle].
14. Paa Isen forbi Langvig. Begyndt med Aa.
15. Mildere Veir.
16. Brev fra Larsen i København.
17. Begyndt Tillæg til B.
18. Vedholdt.
19. Snjofall.
22. Snjo atter.
23. Besøg af Rolfsen.
24. Paa Bibl. laant Kuhns Tidsskrift, 12. B. Hos Ross.
25. Nokon Kulde.
26. Kommen til Ordene med "Br".
27. Længe hos Blix.
28. Stærk Nattekulde.
29. Megen Omarbeidelse.
30. Klingenberg.
31. Færdig med Tillæg til B. Endelig mildt Veir. Forhen stærk Kulde om Natten.
 
-
 
Merknader Reidar Djupedal:
- A.O.Vinje: «Vaart nationale Stræv», Bg. 1869 (249).
- Fredrik Petersen (1839-1903), seinare prof. i teologi.
- Halfdan Lehmann (1825-1908), departementssekretær m. m.
- C. Säve: «Sigurds-ristningarna», Sth. 1869 (84).
- Tilskueren] av H. Strøm.
- J. Løkke: «Beretning om det nordiske Retskrivningsmøde», Kra. 1870 (93).
- Oskar N. Eng (1847-1924), seinare lækjar, medred, av «Svein Urædd», «Andvake» og «Fram».
- Sverres Saga] eit framhald av E. M. T. Sommer's omsetjing (sjå dagbok for oktober-desember 1865) utg. 1870-73.
- Jon Klæbo (1839-74), frå Nesna, lærar, forfattar.
 

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker. Ved Reidar Djupedal. Band III. Oslo, Samlaget 1960. Merknadene til Djupedal er publiserte med løyve frå familien. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2009