1878 januar-mars

Januar
1. Talt med B. Bergslien. Kramsnjo og mildt.
2. Talt med Unger.
3. Besøg af Blix. Hos Garborg med et Stykke om Rydqvist. Tøveir.
4. Optegnelser. Aften hos Joh. Velle med Qvam, Kobberstad, Utheim, Bø, Trøan, Skjegstad og fl. Ude til 2 1/2.
5. Til Hr. Holm (for halve Jan. og Febr.) 23 dl. Conv. Lexikon (3. H.). Større Kulde.
6. Til Skarpsno. Klingenberg: Nytaarsstykke (Gilsey). Nogen Kulde.
7. Hos Olaf Hansen.
8. Ordning af Optegn.
10. Papir. I Sparebanken (8140,46).
11. Optegn. Skarp Kulde.
12. To Par Hoser.
13. Riimskodde. Klingenberg (Tyrolersang).
14. Endelig faaet Vigfussons Ordbog. Betalt 25 1/2 s. (85 Pening), før 7 dl, 80 (Kr. 30,65).
15. Overhæng af Skrædder Kristensen for en vis Eriksen (med Brev &c.); maatte laane ham 2 1/2 dl (Kr. 10).
16. Beretning.
17. Talt med Asbjørnsen.
18. Graakoldt.
19. Besøg af Unger. Altdeutscher Schwank 1 dl (for dyr).
20. Barsk Luft. Hos J. Velle.
21. Udkast til Aarsberetning. Omslag og Tøveir.
22. Klarveir.
23. Snee. Beretning.
24. Leveret Beretningen. Belsheim atterkommen.
25. Besøg af M. Aarflot.
26. Besøg af Daae (Solnor).
27. Paa Isen. Klingenberg.
28. Hos Kasserer Meltzer 300 dl (Kr. 1200). Inde hos Olaf Hansen. Faaet: Gudlege Smaastykke (No. 2).
29. Hos Unger, laant: Materials for History of Th. Becket, og Grimms [Wörterbuch], 6,1. Faaet: Historisk Tidsskrift (1,3) og P. Clausøn (1).
30. Laant Hr. Holm 10 dl.
31. Optegn. Saarføtt. Maanedens sidste Deel vakker; haardt Føre, men liden Kulde. Tyk Søiis, men aaben Raak. 
 
Februar
1. I Banken og Zahlkassen (Vexling). Hos Unger med Bøger.
2. En liden Pibe. Conv. Lex. (4).
3. Hos Belsheim.
4. Humoristisch [-satyrischer] Volks-Kalender: 30.
5. Faaet: Diplomatarium 9 (2): 1 dl, 60. Møllerg. Theater: Paa Havets Bund. Omslag til mildt Veir.
6. Optegn. af Diplom.
7. Besøg af Ross. Skarpsno (Kappkjørsel).
8. Navne af Diplom. Bazaren for de dumme.
9. Til Hr. Holm for følg. M 13 dl (før 10). Besøg af Hans Brekke, atter laant ham 1 dl, 30.
10. Besøg af Aarflot, Hølaas, Belsheim. Ude paa Isen.
11. Paa Bibliotheket: Zeitschrift für deutsches Alterthum, 17. B.
12. Optegn. af Diplom.
13. Med H. Brekke hos Aarflot.
14. Besøg af Belsheim.
15. Optegn. af Sverres Saga. Besøg af Aarflot.
16. Brev fra Plum (om Navne).
17. Til Skarpsno.
18. Besøg af Jf. Hansen fra Sandefjord. Inde hos Olaf Hansen.
19. Optegn. af Konunga Sögur.
20. Tøveir
21. Paa Biblioth. Kuhn's Zeitschrift. 23. Bind. Skryda og Øyreteppa.
22. Vaarveir.
23.  Optegning af fornnorske Ordsprog. Denne Uge Tøveir.
24. Lidt koldere.
25. G. N. Ordsprog.
26. Meget koldt.
27. Vaskekonen (Mor Halvorsen i RosenkrantzGade): 1 dl, 30.
28. Brev fra P. Nupen og hans Dotter. Maaneden meget mild; for en stor Deel Tøveir. 
 
Marts
1. Register af fornnorske Ordtak. Et Bad.
2. Lindveir. Thingmandslisten.
3. Inde hos Aarflot.
4. Fornnorske Ordstev.
5. Ymist Øyreteppa.
6. Talt med Kobberstad.
7. Noget Frost.
8. Paa Bibl. Herrigs Arkiv, 16. Bind. Til Hr. Holm 23 dl (for følg. M.).
9. Optegn. af N. g. Love. Hos Daae (fundet Steen, Hille og Krag).
10. MøllergadensTheater: Skrædderen som Naturpoet. Lidt Snee.
11. Lidt i Thinget.
12. Optegn. af gamle Skrifter (Vedstev).
13. Koldt Veir.
14. Brev fra en vis Bruseth. Nogle Navne fra Plum. Skarp Luft.
15. Ordsprog.
16. Tillæg af gamle Skrifter.
17. Klingenberg (Garetta &c.).
18. Besøg af Bruseth.
19. Sluttet Register af Fornstev.
20. Hos Unger (med Registeret). Aarsmøde i det norske Samlag; seent færdig.
21. Slemt med Skryda.
22. Paa Biblioth. Joyce's Names of Places (to Bind). Besøg af Aarflot.
23. Besøg af Md. Narverud (Jf. Wool). For Dagbladet (første Halvaar): 2 dl.
24. Hos Belsheim. Lidt Snee.
25. Sneefald. Klingenberg.
26. Atter Optegning af forne Ordtak. Sneefald og Frost. Saarføtt.
27. Besøg af Blix. Snee.
28. Besøg af Aarflot (om et Bønskrift for H. Brekke).
29. Faaet: Rydqvist, Minnestekning, af Linder. Laant til Hr. Holm 10 dl (Kr. 40). Frost.
30. Endda Tillæg til de fornnorske Ordtak og Vedstev. Skryda.
31. Møllerg. Theater: Reisen til Maanen. Før i Logen. Skrydefull og saarføtt. Maaneden forhen meget mild, men i den sidste Uge barsk med Snee og Frost. Senere Eftersyn af Bh.: Er 2385 [Kr.] (= 596 1/4).  
 
-
 
Merknader Reidar Djupedal:
- Rydqvist] sjå Aasen-artikkel om Rydqvist.
- John Utheim (1847-1910), frå Kvernes, lærar ved Peter Qvams skule, litterat, politikar.
- Just J. Bøe (f. 1832), frå Grytten, lærar i Oslo.
- Gilsey] Eddy Gilsey, ein 8-årig amerikansk artist, og systera Bella Gilsey, som var mykje populære.
- «Altdeutscher Schwank und Scherz», Bielefeld 1878 (965).
- J. C. Robertson: «Materials for the History of Thomas Becket», 1-7, Lond. 1875-85.
- P. Claussøn Friis: «Samlede Skrifter», ved G. Storm, Kra. 1881 (595).
- Kappkjørsel] sjå Mbl. 1877 nr. 39 A og 40 A.
-  W.C. L. Plum (1836-91), sekr. i «Det statistiske Bureau», gjev oppl. om namn (sjå merknad til Br. nr. 340).
- Jfr. Hansen] truleg dotter til Ole Hansen.
- Om P. Nupen og Oluffa Nupen (Mo) sjå merknad til Br. nr. 357.
- Johannes Steen (1827-1906), rektor, stm., seinare statsminister.
- Wollert L. Hille (1834-83), frå Fresvik, direktør i Bergen, stm.
- Krag] den førnemnde Peter R. Krag (sjå dagbok, 12.2.1849).
- Paul A. Bruseth (1854-1936), c. jur. 1885, lensmann i Borgund, skriv brev i eit privat ærend.
- Garetta] ein artistfamilie (Mrs. Garetta mest kjend), som saman med Harry Randall, Eddy Gilsey o. fl. spela på Theater varieté (direktør Knut Tivander).
- Patrick W. Joyce: «The Origin and History of Irish Names and Places», Dubl. 1875.
- N. Linder: «J. E. Rydqvist», Sth. 1878 (722).
 

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker. Ved Reidar Djupedal. Band III. Oslo, Samlaget 1960. Merknadene til Djupedal er publiserte med løyve frå familien. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2009