Lysingar.

FEDRAHEIMEN gjeng ut paa Fridom og Framgang og det norske Maal, heimlegt og høvelegt Stell paa alle Leider.
           
Bladet hev ymse Stykkje, Utgreidingar um kvat som høver, Skildringar fraa gamalt og nytt, Sogur og Songar, Meldingar um det, som hender, Boksjaa, Rispur og slikt. FEDRAHEIMEN kjem ut i Kristiania kvar Laurdag og kostar Kr. 1.10 for Fjordungsaaret.
           
Bladet kann tingast paa alle Posthus, elder ein kann senda Brev beint til Kristiania, og daa med Utskrift: Til Fedraheimens Ekspedition, Kristiania, Avissak.Pengar maa fylgja.           I Kristiania tingar ein Bladet i Ekspeditionen, Torggata No. 5 b (Nikolai Olsens Boktrykkeri).
           
Skrivestoga til Bladet er i Storgata 12 2dre Høgdi (Inngang fraa nygata t. v.) Dit skal sendast Blad og Brev, som vedkjem Redaktionen.
           
Skulemeistrar iser bør halda Fedraheimen.
           
 
Det norske Samlag
har paany udgivet Norigs Soga og denne Gang med Statstilskud, saa den nu faaes indb. for Kr. 0.80. (Prisen paa 1ste Oplag var Kr. 2.25). Den anbefales især til Brug ved Amtsskoler, Folkehøiskoler og Seminarier.
 
I Partier gives almindelig Bokhandlerrabat.                  
 
Det norske Samlag.
Kristiania.
 
 
Tele-Laget
15de April Osterhaugsgata No. 11 II. Kl. ½ 7 Val. Fyredrag.
           
 
Aadals Brug
paa Hedemarka.
(Aadalsbrugs Jarnvegstation.)
Jarn- og Metalstøyping, Mekanisk Verkstad, Ljaafabrik, Spikerfabrikar, Valseverk.
           
Det verkar Maskingreidur til Fabrikar og Industri-Stell, Ambo og Bunad, som høver aat Haandverk, Garstell og Landbruk, Byggningsarbeid, Husstell og Matstell, og ymse andre høvelege og hendinge Ting.
           
Alt er godt gjort og til billeg Pris.
           
Upplag og Utseljing i Kristiania i Nygata tett ved Storgata.