Lysingar.

 
Äpplen.

Från i dag realsierar jag mitt stora lager af medelstora ljuse äpplen, Tyroler Borstdorfer, till 15 Kr. Tunnan innehållande cirka 4 kbf.

Fullkomligt frisk och god vare garanteras.

Endast sådanne ordres som åtføljas af remissa expedieras. Efterkraf tages ej.

Bref med närsluten retourporto besvaras endast.
 
D. 10 / 2 85.
 
Stockholms Äggkällare,
C. F. Rennekamp,
No. 41. Østerlånggatan. No. 41 ,
Stockholm.


Inman Linien

Er den eneste Linie, der har 3 Guldmedaljer for udmærkede Dampskibe og god Behandling af
Passagererne.

Fragten er nu lavere end nogensinde før . Fragtforskud bedes indsendt strax, for at Plads kan sikres til den lave Fragt.
 
Bemærk. Inman Liniens Passagerer standse kun 1 nat i Liverpool
 
Inman Liniens Expedition ,
4, Store Strandgade, Christiania.


Anker Liniens

Store kongelige Postdampskibe er verdensberømte for sin Hurtighed, Sikkerhed, pene og gode
Behandling af Passagerer. Afgang fra Christiania hver Fredag.

Gjennemgangsbilletter til alle Steder i Amerika udstedes til laveste Priser. Da Prisen paa Jernbanefragter i Amerika til de forskjellige Steder fortiden er betydelig reduseret, bør enhver, som agter at reise til Amerika nu eller senere strax indsende Forskud samt opgive Navne, Alder og Bestemmelsessted. Bøger og Karter tilsendes frit.

Henvend Eder til Anker Liniens Kontor, forinden I kjøber Billetter; thi kjøbes Billettterne der, da er det til Eders egen Sikkerhed, Interesse og Fordel.

Olaf Rasch,
Jernbanetorvet 5, Christiania.


Dagsposten

udkommer I Trondhjem hver Søgnedags Aften og koster 5 Kroner Halvaaret. Dagsposten er det nordenfjeldske Norges eneste frisindede 
Dagblad og er saaledes et Hovedblad for denne 
Landsdel. Det har stor Udbredelse baade i Trondhjems By og i Landdistrikterne.


American Lina.

Som Prov paa, kor godt Ord denne Lina hev, kann nemnast, at i baade dei fyrre Aari hev det gjenget fleire Passagerar herifraa med denne Lina enn med nokor engelsk elder tydsk Line.

Billettprisarne er no for Tidi overlag billige, men Betaling fyreaat med Uppgjeving av Namn, Alder og Staden, dit dei skal, maa sendast inn straks paa Timen ; Tid for 
Avreise kvitte eit.

Kart og Skildring av dei fleste Statar i Amerika sender me fritt til den som bed um det, likeins ein liten Tolk.

Ingb. Gjemre.
St. Strandgade No. 4, Christiania.


Bleget & ubleget Lærred.

Et Parti extra godt Skjortelærred udsælges for 27 Øre Meteren, 17 Øre Alen hos

Brødrene Dobloug.

 
Bleget & ubleget Bommesi .

70 Mt. Bred extra god bleget Bommesi, sælges for 32 Øre Meteren, 20 Øre Alen, samt et parti ubleget Bommesi realiseres til 24 Øre Meteren, 15 Øre Alen, hos

Brødrene Dobloug.


Bolster

I Lin og Bomuld fra 35 Øre meteren, 22 Øre Alen, hos

Brödrene Dobloug .

 
Husmanden,

Blad for Husmenn og tenarar paa Landet kjem ut paa Lillehamar, tvo gongjer kvar Maanad og kostar Kr. 1.25 for Halvaaret.