Lysingar.

 
For frisindet Christendom
 
Udgiver: Christopher Bruun .

Bladet udkommer hver 14de dag og koster Kr, 1.50 Halvaaret. Intet Tillæg for Porto. Kan tinges
paa alle Postanstalter i Norge, Danmark og Sverige og hos Nils Næss, Dagbladets Kontor, Kristiania.


Inman Linien

er den eneste Linie, der har 3 Guldmedaljer for udmærkede Dampskibe og god Behandling af
Passagererne.
 
Fragten er nu lavere end nogensinde før . Fragtforskud bedes indsendt strax, for at Plads kan sikres til den lave Fragt. Karter og Bøger uddeles gratis.
 
Bemærk. Inman Liniens Passagerer standse kun 1 nat i Liverpool.
 
Inman Liniens Expedition ,
4, Store Strandgade, Christiania.


Anker Liniens

store kongelige Postdampskibe er verdensberømte for sin Hurtighed, Sikkerhed, pene og gode
Behandling af Passagerer. Afgang fra Christiania hver Fredag.
 
Gjennemgangsbilletter til alle Steder i Amerika udstedes til laveste Priser. Da Prisen paa Jernbanefragter i Amerika til de forskjellige Steder fortiden er betydelig reduseret, bør enhver, som agter at reise til Amerika nu eller senere strax indsende Forskud samt opgive Navne, Alder og Bestemmelsessted. Bøger og Karter tilsendes frit.
 
Henvend Eder til Anker Liniens Kontor, forinden I kjøber Billetter; thi kjøbes Billettterne der, da er det til Eders egen Sikkerhed, Interesse og Fordel.

Olaf Rasch,
Jernbanetorvet 5, Christiania.


Dagsposten

udkommer I Trondhjem hver Søgnedags Aften og koster 5 Kroner Halvaaret. Dagsposten er det nordenfjeldske Norges enese frisindede Dagblad og er saaledes et Hovedblad for denne Landsdel. Det har stor Udbredelse baade i Trondhjems By og i Landdistrikterne.


Husmanden,

Blad for Husmenn og Tenarar paa Landet kjem ut paa Lillehamar tvo Gongjer kvar Maanad og kostar Kr. 1.25 for Halvaaret.