Valmannsval.

 
Akershus Amt stend seg.
 
Av 21 Prestegjeld er no Valet kjent i 14. I dei er det valt 48 Valmenn, 35 av Vinstre og 13 av Høgre, 1850 av Veljaranne er Vinstre og 1700 er Høgre. Vinstre hev vunnet i Fet (49 Mann sterkare en Høgre), i Vestby (V. 127, H. 24), i Asker og Bærum (V. 419, H. 369), i Kraakstad (V. 125, H. 92), i Urskog (V. 108, H. 42), i Skedsmo (Vinstre 4 Mann sterkare enn Høgre), i Aas (V. 120, H. 106), i Ullensaker (V. 222, H. 180), i Sørum (V. 116, H. 20).
 
Høgre hev vunnet i vestre Aker (H. 213, V. 99), i øystre Aker (H. 144, V. 81), i Fron (H. 57, V. 53), paa Nesodden (H. 64, V. 21), i Gjerdrum (H. 82, V. 47) og Nitedal.

I Smaalenier Valet kjendt i 20 Prestegjeld, 4 er att, 32 Vinstrem. (2100 Veljarar), 22 Høgre (1400 Velj.). Vinstre hev vunnet i Raade, (V. 57, H. 47), i Berg (V. 141, H. 89), i Id (V. 97, H. 42), i Rakkestad (V, 239, H. 62), i Skiptveit (V. 144, H. 30), i Eidsberg, i Askim (V. 133, H. 48), i Trygstad (V. 223, H. 35), i Rødenes (V. 36, H. 0), I Speber (V. 49, H. 10), i Moss Landsokn (V. 18, H. 15).

Høgre hev vunnet i Rygge (H. 78, V. 22), i Tune (H. 190, V. 132), i Vaaler (H. 99, V. 87), i Glømmen (H. 214, V. 167), paa Valøyerne (H. 13, V. 0), paa Onsøy (H. 248, V. 162).

I Buskerud(Sud-Upplandi) er det all Von til, at Vinstre hev vunnet, likeins i Stavanger Amt (Rogafylke), der Øverland skal vera stød daa aa verta attvald.

I Hedemarkens Amt (Aust-Upplandi) er det valt 71 Valmenn av Vinstre, 11 av Høgre. 
Fyrre Valet var det 58 av Vinstre og 14 av Høgre.