Fedraheimen.

Fedraheimen krev heil Rett aat det norske Maalet, og arbeider for Fridom og Framgang og nasjonalt Sjølvstende. Bladet inneheld Utgreidingar um Politikk og andre Emne, Tidender fraa Innland og Utland, Boksjaa, Dikt, Rispur, Forteljing til Utklypp o. s. v.
 
Fedraheimen kjem ut i Kristiania kvar Onsdag og Laurdag. Prisen er Kronur 1.10 Fjordungsaaret. Paa 6 Blad det 7de fritt. 10 Skulegutar, som slær seg i hop, fær Bladet for halv Betaling Kr. 1.20 kvar for Halvaaret. _ Ekspedisjonen er i Møllergata 15II, Kristiania.
 
Send til Amerika kostar Fedrah. 1 Dollar for 8 Maanar elder Kr. 5.40 for Aaret
 
 
Huseby & Co. limit. Boghandel. Kristiania.

Frå Fedraheimen 23.01.1886
Elektronisk utgåve 2007 ved Norsk Ordbok 2014 og Nynorsk kultursentrum