Lysingar.

 

Det norske Samlaget

 

gjev ut Bøker paa Norsk. Nye Lagsmenn fær umframt Bøkerne for Aaret 1ste bandet av A. O. Vinjes Skrifter i Utval og Heimsoga Fraa 1830_1852 elder andre Bøker til same Verd. 3dje Bandet av Vinjes Skrifter er under Prenting og vil snart verta umsendt.

 

Aarspengarne er Kr. 4.00, i Amerika Kr. 5.00, livsvaruge Lagsmenn bitalar Kr. 40.00, i Amerika Kr. 50.00.

 

NB. 1ste bandet av Vinjes Skrifter er aa faa for Kr. 3.00. det 2dre for Kr. 2.00.

 

Brev til Det norske Samlaget maa vera bitalte.

 

 

Husmanden”,

 

Blad for Husmenn og Tenarar paa Landet kjem ut paa Lillehamar tvo Gongjer kvar Maanad og kostar Kr. 1.25 for halvaaret.

 

 

Bladstyrar: Ivar Mortenson, kand. teol.

 

 

Kristiania.

 

Nikolai Olsens Boktrykkeri.

 

 


Frå Fedraheimen 10.03.1886
Elektronisk utgåve 2007 ved Norsk Ordbok 2014 og Nynorsk kultursentrum