Lysingar.

 

Det norske Samlaget

 

gjev ut Bøker paa Norsk. Nye Lagsmenn fær umframt Bøkerne for Aaret 1ste bandet av A. O. Vinjes Skrifter i Utval og Heimsoga  Fraa 1830-1852 elder andre Bøker til same Verd. 3dje Bandet av Vinjes Skrifter er under Prenting og vil snart verta umsendt.

 

Aarspengarne er Kr. 4.00, i Amerika Kr. 5.00, livsvaruge Lagsmenn bitalar Kr. 40.00, i Amerika Kr. 50.00

 

NB. 1ste Bandet av Vinjes Skrifter er aa faa for Kr. 3.00, det 2dre for Kr. 2.00.

 

Brev til Det norske Samlaget  maa vera bitalte.

 

 

Dag”,

 

norsk ungdomsblad, kjem ut paa Namsos i Trøndelagen 2 gonger um maanaden og kostar fyre eit halvaar – kr. 1.00, porto ireknad. Til Amerika kostar han kr. 1.30.

 

 

Bladstyrar: Ivar Mortenson,  kand. teol.

 

 

Kristiania.

 

Nikolai Olsens Boktrykkeri.


 


Frå Fedraheimen 17.04.1886
Elektronisk utgåve 2007 ved Norsk Ordbok 2014 og Nynorsk kultursentrum