Lysingar.

 

Lærarskule paa Vonheim

  

12te Juli – 18de Septbr. Lærarar: Christopher Bruun, Ingvar Bøhn, Johannes Skar, Olav Aasmundstad, Matias Skard. Undervisning i norsk, oldnorsk, bibel-, skule-, aalmen- og noregssoga. Læra kostar ingenting fyre deim, som er med i heile undervisningi minst 1 maanad, anten dei er skulefolk elder ei, Kost paa skulen heile tidi (69 dagar) kr. 61, elles kr. 30 fyre maanaden (30 dagar); nokre kann faa hus og kost paa skulen heile tidi fyre kr. 65. Det offentlege heve gjevet pengar til hjelp fyre skulefolk som treng til det – helst dei som er med heile tidi. Søknad um hjelp maa saman med vitnesbrev um trong koma fyre jonsok til Matias Skard, Bogstadveien 2, Kristiania. Seinare er min bustad Gausdal.

 

 

Bladstyrar: Ivar Mortenson, kand. teol.

 

  

Kristiania.

 

Nikolai  Olsens Boktrykkeri.

 

 


Frå Fedraheimen 29.05.1886
Elektronisk utgåve 2007 ved Norsk Ordbok 2014 og Nynorsk kultursentrum