Til Stortingsmann Viggo Ullmann!

 

Eg heve no ei Stund grunna paa aa setja fram for Stortinget eit sovore Forslag:

 

Knebrøkjer og Topphuvur, Hudsko og Tresko, Gamallost og Spikjekjøt, sur Mjølk og gamle Skjinkur, Huldreslaattar og Bukkehorn, item gamle Bønder og Romantikk avskaffast, so det heretter inkje finst i Norges Land og Rikje.

 

Daa eg veit, at der lyt ein Stortingsmann til aa taka seg av eit Forslag fraa ein Aalmugsmann, um han skal kunna faa det fram i Stortinget, vil eg beda Ullmann um aa gjera det.

 

Seljor i Mai 1886.

 

Jørund  Telnes.

 

 


Frå Fedraheimen 03.07.1886
Elektronisk utgåve 2007 ved Norsk Ordbok 2014 og Nynorsk kultursentrum