Heimestell

(Små utdrag frå Heimestell, 1899)

I 1899 blei "Heimestell: uppskrifter og rettleidingar for smaae hushald, helst paa lande" publisert for første gong. I føreordet har Hulda Garborg audmjukt sagt unnskyld for at ho prøver å rettleie andre når ho sjølv kunne så lite. Dette var boka ho sakna då ho var nygift og skulle stelle heime. Den kunnskapen ho tileigna seg frå nabokjerringane om husstell og hygiene ville ho dele med andre. Boka blei til etter påtrykk frå  "mannfolki i Den 17.mai".
 
Publisert med løyve frå forfattar og forlag. Elektronisk utgåve ved Nasjonalbiblioteket 2012.
© Anna publisering eller offentleg bruk kan berre gjerast med løyve frå forfattar og forlag.