Edvard Germanus Johannessen

Edvard Germanus Johannessen, vestmann, forretningsmann, bokmann og omsetjar. Nokre av omsetjingane hans av Shakespeare-sonettar har vore rekna mellom dei beste i Norden.

Edvard Germanus Johannessen
Edvard Alme

 

Johannessen var fødd i Bergen 28. mai 1848 og døydde 17. juni 1922. Slekta var frå Hafslo i Sogn. Han kom tidleg inn i Sundts manufakturforretning i Bergen og var der all sin arbeidsdag, det meste av tida som kontorsjef. Då han slutta i 1916, vart han heidra med riddarkrossen av St. Olavs Orden for allmennyttig verksemd og for innsatsen i firmaet.

Under psevdonymet Edvard Alme gav han ut fleire omsetjingar: Goethes Hermann og Dorothea (1903), Fyrste Akten or Kaupmannen i Venezia (1905), Ein Flokk Shakespeare-Sonnettor (1918), Byron Kvæde (1920) og «Helsing til ein Diktar-bror» av Robert Burns (1921). Han førebudde utgivinga av Henrik Krohns Skrifter (1909). Tre av sonetteomsetjingane vart prenta på nytt i eit nordisk utval redigert av Kristian Smidt og gitt ut av Den Norske Bokklubben i 1964. Utvalet skulle omfatte dei Shakespeare-sonettane som var mellom dei beste og mest interessante på originalspråket, og som samtidig var mellom dei beste omsetjingane på nordiske språk.

Frå Jon Grepstad: "Edvard Germanus Johannessen", Allkunne.no, sist oppdatert 25.4.2013 [lesedato 29.1.2018] Utdraget er publisert med løyve frå det digitale leksikonet Allkunne, og i tråd med deira avtale med forfattaren. Les heile artikkelen her.

 Johannes Lavik: Edv. G. Johannessen. Minneord (1922)