Litteratur og annan informasjon om Marie Takvam

Bøker og andre skrifter
Vedlegg til Dag og Tid 24.9.1998
Marie Takvam i klasserommet. Arbeidsoppgåver for skuleelevar laga av studentar ved Høgskulen i Volda 2003

Artiklar og bokmeldingar
Mona Fåberg Moldung: Marie Takvams feministiske vitalisme. Artikkel i Norsk litterær årbok 2005
Cecilie N. Seiness: Marie Takvam. Med merke etter liv. Intervju i Seiness: Livsmot, Oslo 2001
Jan Inge Sørbø: Marie Takvam: Mellom Bellmann og biografien. Essay i Sørbø: Frå gamle fjell til magma. Linjer i nynorsk lyrikk, Oslo 2004

Marie Takvam 80 år 6.12.2006
Eg vil møte deg. Marie Takvam 80 år. Jubileumsseminar på Høgskulen i Volda 27.10.2006.
Marie Takvam 80 år. NRK Møre og Romsdal 6.12.2006
  
Intervju
NRK gjorde eit intervju med Marie Takvam under Dei Nynorske Festspela 2003, og ein kan også høyre henne lese eigne dikt.

CD med tekster av Marie Takvam
Duoen Kvann har tonesett dikt av Marie Takvam på CD-en "Eg vil møte deg.  Les intervju i Nationen 24.10.2006

Litteratursøk
BIBSYS: Bøker og andre skrifter om Marie Takvam
Bibliografi over norsk litteraturforsking: Bøker og andre skrifter om Marie Takvam
NORART: Artiklar om Marie Takvam