14 Ymse Vasarlag

(Dikt, 1875)

Av Ivar Aasen

   1. Det gjeld aa fara varleg fram;
d'er mange Faarar dulde.

Ein kann so lett faa Last og Skam

der minst ein venta skulde.

 

  2. Der er so ymse Vasarlag,

som rekna kvar Manns Lyte

og sanka Drøs av alle Slag

i smaa og store Knyte; [sic]

 

   3. Du kann faa vera med, men daa

du hjelpa maa med Taket;

og verd du leid og gjeng ifraa,

so fær du Skam paa Baket.

 

   4. Um litet vondt um deg er sagt,

so kann vel meir seg laga;

naar Dikt og Gisning til er lagt,

so verd det snart ei Saga.

 

   5. Du kunde faa ein Motgangs Trykk

paa Helsa og paa Trivnad,

daa segja dei: det kjem av Drykk

og ymis galen Livnad.

 

   6. Ein Skalk, som same Namnet ber,

kann Folk vel hava merkat;

kann henda, daa du Skuldi fær

fyr' alt, som han hev' verkat.

 

   7. Ja, kor du snur, so stend du fast.

Kven veit, kvat Folk vil drøyma?

Hjaa alle Mann dei finna Last;

seg sjølv dei berre gløyma.

 

   8. Der er vist aldri betre Raad,

en ganga beine Vegen

og blaasa aat all Spott og Haad

og vera lika fegen.

 


Frå Ivar Aasen: Symra. Tvo Tylfter med Visor og Rim. Tridje Utgaava. (Med Notar.) Kristiana. Forlagt av P T Mallings Boghandel. 1875. Side 25-26. Elektronisk utgåve ved Det Norske Samlaget/Nynorsk kultursentrum 2003.