Soldrope

er dei fyrste vassdropane frå ...

(substantiv hankjønn)
er dei fyrste vassdropane frå takskjegget når sola byrjar å få tak utpå etterjulsvinteren. Dette ber bod om den komande våren. Det var knytt varsel til soldropane, særleg om dei kom på faste merkedagar. Tradisjonen ser ut til å vera konsentrert til indre Trøndelag og Østerdalen.