Spækja

har fleire tydingar, t.d. 'få ei ...

(verb)
har fleire tydingar, t.d. 'få ei isskorpe; stivna av frost'. Denne tydinga er kjend m.a. i Solør, i Østerdalen og nordafjells. Ordet er særleg brukt i samband med at jorda frys, eller at det legg seg is på vatn. Men elles kan alt som inneheld fukt eller væte, spækja, t.d. våte klede, fisk o.l.